Category Archives: Allergy

โรคผื่นผิวหนังจากภูมิแพ้ (Atopic Dermatitis) หรือ “กลาก”

โรคผื่นผิวหนังจากภูมิแพ้(1) (Atopic Dermatitis) หรือที่เรียกว่า “กลาก” เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง หรือเป็นๆหายๆ มีลักษณะเป็นผื่นขึ้น และเกิดอาการคันกระจายตามบริเวณต่างๆ

สาย ภูมิแพ้ บรรเทาด้วยธรรมชาติ #ต้นไม้ฟอกอากาศ

ภูมิแพ้ เป็นโรคที่พบบ่อยทั่วโลกและในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีมลภาวะสูง ฝุ่นละอองมีปริมาณมาก ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นหรือเผชิญสภาพอากาศแบบนั้นเป็นประจำมีความเสี่ยง

จากข้อมูลสถิติมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วย โรคหอบหืด

จากข้อมูลสถิติมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วย โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล และมลพิษทางอากาศต่างๆ ทั้งฝุ่นละออง