Hepheka ร่วมให้ความรู้และจำหน่ายสินค้า ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาในงาน “Bumrungrad Health Fair” ที่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าและมีการให้ความรู้ พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพ

ร่วมให้ความรู้และจำหน่ายสินค้า ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

จำหน่ายสินค้า ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ร่วมให้ความรู้ ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ร่วมให้ความรู้และจำหน่ายสินค้า ที่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Hepheka ร่วมให้ความรู้และจำหน่ายสินค้า ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์