Hepheka ร่วมแสดงและ จำหน่ายที่โรงพยาบาล

Hepheka ร่วมแสดงและ จำหน่ายที่โรงพยาบาล ภายในงาน ทีมผู้เชี่ยวชาญของ Hepheka มีการให้ความรู้ แนะนำและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพตับ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “เช็กระบบทางเดินอาหาร คุณป่วยหรือเปล่า?” โดย​ นายแพทย์ จีรพงษ์​ ศิลาสุวรรณ​ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร​ ​อาหารเสริมบำรุงตับ Hepheka เฮฟฟีก้า อยากให้ทุกคนสุขภาพตับแข็งแรง ห่างไกลโรคไขมันพอกตับ ตับอักเสบ Hepheka เฮฟฟีก้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูตับ จากฝรั่งเศส ภายใต้มาตรฐานและการดูแลโดย Ropheka Thailand

จำหน่ายที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยา

จำหน่ายที่โรงพยาบาล

เฮฟฟีก้า จำหน่ายที่โรงพยาบาล

จำหน่าย ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา

จัดจำหน่ายที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา

จัดจำหน่าย ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา

เฮฟฟีก้า จัดจำหน่ายที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา

เฮฟฟีก้า มีที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา

เฮฟฟีก้า มีที่โรงพยาบาล

ทีมผู้เชี่ยวชาญของ Hepheka มีการให้ความรู้

ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า โรงพยาบาล ภายในงาน

 แนะนำและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพตับ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูตับ จากฝรั่งเศส